Beveiligingsonderzoek

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Masero heeft zich toegelegd op informatiebeveiliging van het MKB. Met effectieve systemen en actuele kennis, wordt geanticipeerd op de  snel veranderende  beveiligingsomgeving. Door het installeren van effectieve software en actuele kennis van de  kan schade door gegevensverlies voorkomen worden indien de juiste procedures worden gevolgd. 

Masero geeft bijzondere aandacht aan de volgende zaken. 

Met behulp van de juiste hulpmiddelen, zoals een firewall en anti-malware/phishing software, kunnen veel aanvallen afgewend worden. Maar we kunnen daar tegenwoordig niet meer mee volstaan. Hackers zitten niet stil en er komen dagelijks nieuwe bedreigingen bij. De zwakste schakel bepaald de kwaliteit van de beveiliging. Een holistische benadering van informatiebeveiliging is daarom noodzakelijk. Door inzicht te hebben in welke data cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering en welke informatie privacygevoelig is, een risicoassessment, kunnen de juiste stappen gezet worden. 

Met een risicoassessment kan vastgesteld worden welke risico’s een onderneming loopt en kan bepaald worden in hoeverre maatregelen genomen moeten worden.  

Met behulp van een Netwerk security health check kan snel vastgesteld worden in hoeverre uw netwerk beveiligd is tegen aanvallen van buitenaf.  Het geeft een beeld van de kwetsbaarheden van het netwerk en de computersystemen, waar een rapport van wordt opgesteld. In dit rapport wordt ook de ernst van de kwetsbaarheden aangegeven en een advies over de te ondernemen acties.  

Een belangrijke methode die Masero hanteert is gericht op gedragsherkenning. Als een proces ander gedrag vertoond dan verwacht, wordt dit gedetecteerd en wordt actie ondernomen om ongewenste gevolgen te minimaliseren.  

Bij een penetratietest worden een of meer computersystemen op kwetsbaarheden getoetst. Nu worden deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt om in deze systemen in te breken. Deze test wordt uiteraard alleen uitgevoerd met toestemming van de eigenaar, anders zou het gezien kunnen worden als een inbraak. Een penetratietest wordt uitgevoerd door een ethisch hacker. Een penetratietest gaat een stuk verder dan denetwerk security health check

Bij een phishing mail campagne wordt het risicobewustzijn van de medewerkers getoetst. De campagne kan bestaan uit een versturen van een enkele mail of meerdere mails gedurende een bepaalde periode, waarbij het resultaat van bepaalde trainingen, zoals bijvoorbeeld een bewustwordingstraining, gemeten wordt.  

Neem vrijblijvend contact op met ons

Benieuwd hoe het testen van de kwetsbaarheden in zijn gang gaat? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden!