Cybersecurity

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Cybersecurity is gericht op aanvallen van buitenaf. Criminelen zoeken, vaak volledig geautomatiseerd, naar bedrijven die gevoelig zijn voor bestaande kwetsbaarheden. Met geavanceerde middelen wordt vervolgens geprobeerd binnen te dringen. Een aanval van buiten kan gericht zijn op het bemachtigen van bedrijfsinformatie, maar kan ook de operatie lam leggen, waarna losgeld wordt geëist. 

Het is uiteraard belangrijk om de mogelijkheden voor criminelen om binnen te dringen te minimaliseren. De eerste stap is dan ook om alle poorten die onnodig open staan te sluiten, updates van software en beveiligingspatches tijdig uit te voeren.  

Software voor antivirus, spyware, malware en phishing is onontbeerlijk. Daarnaast is ook het beschikbaar hebben van een effectief detectiesysteem essentieel. Afwijkend gedrag in het netwerk en op alle eindpunten waar de software is geïnstalleerd, moet gedetecteerd worden. Op processen die duidelijk herkenbaar zijn als kwaadaardig, wordt direct geacteerd. Steeds wordt in overleg met de klant afgestemd welke acties genomen worden. 

Dè kantoorautomatisering & informatiebeveiliging expert uit Veenendaal!

Een Veilig & Moderne (Online) Werkplek?