Cybersecurity

Veilige & Optimale IT-Omgeving Voor Uw Organisatie!

Masero heeft zich toegelegd op informatiebeveiliging van het MKB. Met effectieve systemen en actuele kennis, wordt geanticipeerd op de  snel veranderende  beveiligingsomgeving. Door het installeren van effectieve software en actuele kennis, kan schade door gegevensverlies voorkomen worden indien de juiste procedures worden gevolgd. Masero geeft bijzondere aandacht aan de volgende zaken.

Interne & externe informatiebeveiliging

Veel organisaties hebben onvoldoende kennis van de gevaren van informatielekken. Hun beveiligingsniveau loopt achter. Cyber-criminelen maken daar gretig gebruik van. Niet alleen grote multinationals hebben last van aanvallen. De laatste jaren richten criminelen hun pijlen ook steeds meer op het MKB.  

Informatie kan buiten de organisatie terechtkomen door een aanval van buitenaf, maar ook bedoeld of onbedoeld via een medewerker. Een laptop kan gestolen worden, een document wordt per ongeluk naar een verkeerd adres verstuurd, een kwaadwillende medewerker kopieert informatie. 
 

Neem vrijblijvend contact op met ons

Kwetsbaarheden testen? Vraag hier meteen meer informatie aan.