Privacy

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Er is een overlap tussen security en privacy. Door een goede bescherming van de digitale bedrijfsgegevens zijn de persoonsgegevens van klanten en medewerkers ook beschermd. Echter, met alleen een goede beveiliging van de digitale data ben je er niet. Ook een aantekeningenblok in een bureaulade kan persoonsgegevens bevatten.  

Het is belangrijk vast te stellen welke persoonsgegevens bewaard worden, waar deze bewaard worden, wie er toegang toe heeft en voor hoe lang dit noodzakelijk is, dan wel wettelijk is toegestaan.  

Expert op gebied van (EU-) privacywetgeving

De kosten van een datalek kunnen aanzienlijk zijn. De autoriteit persoonsgegevens kan een boete opleggen. moet deze instantie binnen 72 uur geïnformeerd hebben en u moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het lek te voorkomen.

Dit staat dan nog los van de imagoschade en de schade die uw klanten mogelijk ondervinden. Deze schade is, moeilijk in geld uit te drukken. Masero kan u helpen om uw privacy beleid op orde te brengen en te houden. met bijvoorbeeld een responsplan en bewustwordingstrainingen.

Neem vrijblijvend contact op met ons

Meer informatie over privacy? Neem contact op via: