Toegankelijkheid van uw data

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Medewerkers moeten zonder problemen veilig en snel kunnen werken. Ze moeten toegang hebben tot de informatie waarvoor ze bevoegd zijn. Tegelijk moet voorkomen worden dat onbevoegden d.m.v. de identiteit van een medewerker toegang krijgen tot gevoelige informatie.  

Multi factor authenticatie (MFA) 

Een medewerker logt meestal in met een login-naam en een wachtwoord. Dit is iets wat je kent. Hieraan kan een extra dimensie worden toegevoegd, iets dat je hebt. Zo wordt de kans dat inloggegevens misbruikt worden, verkleind. Denk bijvoorbeeld aan een vingerafdruk of een code via je mobiel.