Beveiligingsonderzoek

Beveiligingsonderzoek

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Veel organisaties hebben helaas onvoldoende kennis van de gevaren van informatielekken. Hun beveiligingsniveau loopt achter en cybercriminelen maken daar gretig gebruik van. Niet alleen grote multinationals hebben last van aanvallen maar ook het MKB wordt steeds vaker slachtoffer van negatieve invloeden.

Om een helder beeld te krijgen van de beveiligingssituatie binnen uw organisatie, passen we een van onderstaande, effectieve methodes toe:

Met behulp van de juiste hulpmiddelen, zoals een firewall en anti-malware of phishing software, kunnen veel aanvallen afgewend worden. Maar we kunnen daar tegenwoordig niet meer mee volstaan. Hackers zitten niet stil en er komen dagelijks nieuwe bedreigingen bij. De zwakste schakel bepaalt de kwaliteit van de beveiliging. Een holistische benadering van informatiebeveiliging is daarom noodzakelijk. Door te ontdekken welke data cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering en welke informatie privacygevoelig is, kunnen de juiste stappen gezet worden!

Met een risicoassessment kan vastgesteld worden welke risico’s uw onderneming loopt en kan bepaald worden in hoeverre maatregelen genomen moeten worden.  

Met behulp van een Netwerk Security Health Check kan snel vastgesteld worden in hoeverre uw netwerk beveiligd is tegen invloeden van buitenaf.  Het geeft een beeld van de kwetsbaarheden binnen het netwerk en de computersystemen, waar vervolgens een rapport van wordt opgesteld. In dit rapport wordt ook de ernst van de kwetsbaarheden aangegeven en een advies gegeven over de te ondernemen acties.  

Een belangrijke methode die Masero Cyber Security hanteert, is gericht op gedragsherkenning. Als een proces ander gedrag vertoont dan verwacht, wordt dit gedetecteerd en wordt de nodige actie ondernomen om ongewenste gevolgen te minimaliseren.  

Bij een penetratietest worden een of meerdere computersystemen op kwetsbaarheden getoetst. Vervolgens worden deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk gebruikt om in deze systemen in te breken. Deze test wordt uiteraard alleen uitgevoerd met toestemming van en na overleg met de eigenaar, anders zou het gezien kunnen worden als een inbraak. Een penetratietest wordt uitgevoerd door een ‘ethisch hacker’, en gaat daarmee een stuk verder dan de Netwerk Security Health Check.

Bij een Phishing Mail Campagne wordt het risicobewustzijn van uw medewerkers getoetst. De campagne kan bestaan uit het versturen van een enkele mail of meerdere mails gedurende een bepaalde periode, waarbij het resultaat van bepaalde trainingen, zoals bijvoorbeeld een bewustwordingstraining, gemeten wordt. 

Hiermee creëren we een hoge alertheid waarbij uw organisatie steeds beter bestand wordt tegen dreigingen van buitenaf!

Awareness Training

Om uw medewerkers bewust te maken van de risico’s van phishing kunnen wij voorzien in een Awareness Training waarbij uw medewerkers stapsgewijs getraind worden in het herkennen van phishing. Door ze deel te laten nemen aan de Phishing Academy van Masero Cyber Security verhoogt u het bewustzijn bij uw medewerkers waarbij ze volledig geautomatiseerd worden opgeleid.

We garanderen hiermee permanente gedragsverandering dankzij een combinatie van gepersonaliseerde simulaties, security awareness trainingsessies en uitgebreide rapportages. 

Neem vrijblijvend contact op met ons

Benieuwd hoe het testen van de kwetsbaarheden in zijn gang gaat, of wilt u meer weten over onze Awareness Training? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden!