Over Masero Cyber Security

Over Masero Cyber Security

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Masero Cyber Security ondersteunt organisaties zodat zij volledige controle hebben over de veiligheid van hun data.  Lees op deze pagina meer over de specialismes binnen ons team en de personen die daarbij horen!

Nico van de HaarNico van de Haar
Cyber Security specialist &
Certified Ethical Hacker

Nico is al jaren actief op het gebied van informatiebeveiliging in verschillende sectoren. Na in eerste instantie binnen het MKB bedrijven te hebben ondersteund met uiteenlopende automatiseringsvraagstukken maakte hij de stap naar grote, internationale ondernemingen, met de focus op security. De verkregen mindset die gericht is op security, zet Nico nu in ten dienste van beveiliging voor bedrijven binnen het MKB. Dit gebeurt op de gewenste schaal en ook op een wijze die betaalbaar blijft zonder dat dit in mindering komt op de functionaliteit. 

Wolter BuijsWolter Buijs
Information Security Officer


Wolter is sinds 2001 als consultant en projectleider werkzaam in de informatiebeveiliging. De focus ligt voor hem op het zo optimaal mogelijk integreren van deze beveiliging in de bedrijfsprocessen, zodat de bedrijfsdoelen gehaald kunnen worden. Door het nemen van de juiste maatregelen op technisch en organisatorisch terrein worden zowel de kans op als de impact van cybercriminaliteit verkleind. Samen met de organisatie wordt een risicoanalyse gemaakt en passende maatregelen getroffen om schade te voorkomen.

Onze werkwijze

Wij beheren uw gehele ICT-omgeving of wij werken samen met uw eigen ICT-afdeling en/of kantoorautomatiseerder. Wij kijken naar de manier van werken & de gedachtegang van een hacker. Hierdoor zorgen wij dat we hem voor zijn. Dit doen wij op de volgende manier.

Voorkomen is beter dan genezen. Hierbij zijn zowel technische als ook organisatorische maatregelen van belang. 

Technische maatregelen

Met behulp van een goed ingestelde firewall, de juiste software met actuele updates, een goed passwordbeleid, kan het aanvallers behoorlijk lastig gemaakt worden om in te breken. 

Met software kunnen de bekende virussen, malware en phishing mails worden herkend en tegengehouden. Met multi-factor authenticatie (MFA) kunnen de inloggegevens van medewerkers beschermd worden.  

Organisatorische maatregelen

Naast de technische maatregelen, kan ook organisatorisch veel geregeld worden om penetratie van netwerk en machines te voorkomen. 

Het beveiligingsbewustzijn  van medewerkers is bijzonder belangrijk. Een medewerker die zich bewust is van de gevaren en in staat is om bijvoorbeeld phishing mails te herkennen zal minder snel een fout mailtje openen. 

Met een goede back-up procedure kan voorkomen worden dat bedrijfsgegevens worden gegijzeld. Ook met het oog op de wet en regelgeving omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het belangrijk dat voorkomen wordt dat persoonsgebonden gegevens op straat komen te liggen. 

Aanvallen worden steeds geavanceerder en nieuwe aanvalsmethoden worden niet direct herkend door de gangbare software. Phishing mails zien er tegenwoordig zo authentiek uit, dat de kans dat deze wordt geopend door een medewerker erg groot is. Dit moet dan zo snel mogelijk gedetecteerd worden. Masero bewaakt hiervoor zowel het netwerk als de werkmachines van de medewerkers. Dit beperkt zich niet tot pc’s en laptops. Ook tablets en telefoons kunnen actief bewaakt worden.  

Een belangrijke methode die Masero hanteert is gericht op gedragsherkenning. Als een proces ander gedrag vertoont dan verwacht, wordt dit gedetecteerd en wordt actie ondernomen om ongewenste gevolgen te minimaliseren.  

Hoe goed de beveiliging ook is en hoezeer medewerkers zich ook bewust zijn van de dreigingen, altijd bestaat de kans dat cybercriminelen een organisatie binnendringen. Met correctieve maatregelen zorgt Masero ervoor dat gevolgschade wordt beperkt.  

Vooraf wordt nagedacht over de gevolgen die een inbraak en/of dataverlies kunnen hebben. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd Disaster Recovery plan. Uit dit plan wordt ook duidelijk welke acties ondernomen dienen te worden. Hoe eerder een bedrijf weer operationeel is, des te lager de kosten en de impact op de dienstverlening aan de klanten. Door een plan van aanpak gereed te hebben kan ook snel gehandeld worden in geval van een datalek, wanneer de toezichthouder binnen 72 uur geïnformeerd moeten worden. 

Dè kantoorautomatisering & informatiebeveiliging expert uit Veenendaal!

Een Veilige & Moderne (Online) Werkplek?