Veilige & moderne werkplek

Masero dé expert op gebied van kantoorautomatisering & informatiebeveiliging van het MKB.

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Masero ondersteunt organisatieszodat zij volledige controle hebben over de veiligheid van hun data.  

Wij beheren uw gehele ICT-omgeving of wij werken samen met uw eigen ICT-afdeling en/of kantoorautomatiseerder. Wij kijken naar de manier van werken & de gedachtegang van een hacker. Hierdoor zorgen wij dat we hem voor zijn. Dit doen wij op de volgende manier.

Onze Werkwijze

Voorkomen is beter dan genezen. Hierbij zijn zowel technische als ook organisatorische maatregelen van belang. 

Technische maatregelen

Met behulp van een goed ingestelde firewall, de juiste software met actuele updates, een goed passwordbeleid, kan het aanvallers behoorlijk lastig gemaakt worden om in te breken. 

Met software kunnen de bekende virussen, malware en phishing mails worden herkend en tegengehouden. Met multi-factor authenticatie (MFA) kunnen de inloggegevens van medewerkers beschermd worden.  

Organisatorische maatregelen

Naast de technische maatregelen, kan ook organisatorisch veel geregeld worden om penetratie van netwerk en machines te voorkomen. 

Het beveiligingsbewustzijn  van medewerkers is bijzonder belangrijk. Een medewerker die zich bewust is van de gevaren en in staat is om bijvoorbeeld phishing mails te herkennen zal minder snel een fout mailtje openen. 

Met een goede back-up procedure kan voorkomen worden dat bedrijfsgegevens worden gegijzeld. Ook met het oog op de wet en regelgeving omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het belangrijk dat voorkomen wordt dat persoonsgebonden gegevens op straat komen te liggen. 

Aanvallen worden steeds geavanceerder en nieuwe aanvalsmethoden worden niet direct herkend door de gangbare software. Phishing mails zien er tegenwoordig zo authentiek uit, dat de kans dat deze wordt geopend door een medewerker erg groot is. Dit moet dan zo snel mogelijk gedetecteerd worden. Masero bewaakt hiervoor zowel het netwerk als de werkmachines van de medewerkers. Dit beperkt zich niet tot pc’s en laptops. Ook tablets en telefoons kunnen actief bewaakt worden.  

Een belangrijke methode die Masero hanteert is gericht op gedragsherkenning. Als een proces ander gedrag vertoont dan verwacht, wordt dit gedetecteerd en wordt actie ondernomen om ongewenste gevolgen te minimaliseren.  

Hoe goed de beveiliging ook is en hoezeer medewerkers zich ook bewust zijn van de dreigingen, altijd bestaat de kans dat cybercriminelen een organisatie binnendringen. Met correctieve maatregelen zorgt Masero ervoor dat gevolgschade wordt beperkt.  

Vooraf wordt nagedacht over de gevolgen die een inbraak en/of dataverlies kunnen hebben. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd Disaster Recovery plan. Uit dit plan wordt ook duidelijk welke acties ondernomen dienen te worden. Hoe eerder een bedrijf weer operationeel is, des te lager de kosten en de impact op de dienstverlening aan de klanten. Door een plan van aanpak gereed te hebben kan ook snel gehandeld worden in geval van een datalek, wanneer de toezichthouder binnen 72 uur geïnformeerd moeten worden. 

Dè kantoorautomatisering & informatiebeveiliging expert uit Veenendaal!

Een Veilige & Moderne (Online) Werkplek?