Consultancy & informatiebeveiliging

Consultancy & informatiebeveiliging

Veilige & optimale IT-omgeving voor uw organisatie!

Er is een overlap tussen security en privacy. Door een goede bescherming van de digitale bedrijfsgegevens zijn de persoonsgegevens van klanten en medewerkers ook beschermd. Echter, met alleen een goede beveiliging van de digitale data ben je er niet. Ook een aantekeningenblok in een bureaulade kan persoonsgegevens bevatten.  

Expert op gebied van (EU-) privacywetgeving

Het is belangrijk om vast te stellen welke persoonsgegevens bewaard worden en op welke manier. Voldoet u niet aan de wettelijke normen en eisen rondom het bewaren van persoonsgegevens dan loopt u risico op een datalek. De gevolgen en vooral de kosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn. De autoriteit persoonsgegevens kan een boete opleggen. moet deze instantie binnen 72 uur geïnformeerd hebben en u moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het lek te voorkomen.

Dit staat dan nog los van de imagoschade en de schade die uw klanten mogelijk ondervinden. Deze schade is moeilijk in geld uit te drukken. Masero kan u helpen om uw privacy beleid op orde te brengen en te houden met bijvoorbeeld een responsplan en bewustwordingstrainingen.

ISO 27001
Deze wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging beschrijft procesmatig hoe uw informatie beveiligd dient te zijn waarbij deze enerzijds beschikbaar blijft voor degenen die het nodig hebben maar anderzijds beschermd is tegen hackers. Wanneer u over deze certificering beschikt, kunt u aantonen volledig op de hoogte te zijn van de vereisten rondom informatiebeveiliging.

De huidige regelgeving rondom de AVG is dusdanig aangescherpt dat steeds meer bedrijven de keuze maken hun informatiebeveiliging in te richten op basis van ISO 27001.

 

Neem vrijblijvend contact op met ons

Meer informatie over privacy en informatiebeveiliging? Neem contact op.