Eenvoudig en snel contact opnemen? T 0318-762620 E info@masero.nl

NIS2 breidt het toepassingsgebied van de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit naar een breder scala aan bedrijven en omvat strengere eisen. Bovendien bevat het verbeterde regels voor coördinatie tussen EU-lidstaten.

NIS2 is van toepassing op een breed scala aan organisaties, waaronder "essentiële" en "belangrijke" dienstverleners. Of uw bedrijf onder deze definities valt, hangt af van specifieke factoren zoals uw activiteitensector, de grootte van uw organisatie en de potentiële impact van een netwerk- of informatiebeveiligingsincident op uw activiteiten.

NIS2 vereist dat bedrijven passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te waarborgen. Daarnaast moeten bedrijven incidenten melden die een significante impact hebben op de continuïteit van hun dienstverlening.

Niet-naleving van de NIS2-vereisten kan leiden tot sancties, waaronder aanzienlijke boetes. De exacte sancties variëren per EU-lidstaat.

Om te voldoen aan de NIS2-vereisten, moet u passende beveiligingsmaatregelen implementeren, een incidentresponsplan opstellen, periodieke beveiligingsaudits uitvoeren en incidenten melden. Schakel Masero Cyber Security/ een cybersecurity-expert of -adviseur in om u hierbij te helpen.

De exacte datum waarop NIS2 in werking treedt, varieert per EU-lidstaat, aangezien lidstaten hun eigen wetten moeten aannemen om de richtlijn te implementeren. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de implementatie in uw specifieke land.

De Vulnerability Check is gericht op het identificeren van kwetsbaarheden in de beveiliging van uw systeem of netwerk.
Met onze Pentest testen we de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen binnen uw organisatie.
Wat zijn de risico’s als u uw gegevens niet goed beveiligt? We leren u graag hoe uw gegevens optimaal beschermd en beveiligd worden.
Masero Cyber Security biedt diverse trainingsmogelijkheden aan om de digitale weerbaarheid van uw organisatie te vergroten.

Veilig werken

Een veilige omgeving begint bij Masero Cyber Security

Security incident? Bel direct: 0318 762626

Wij staan 24/7 voor u klaar.